Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Afers de la Unió Europea  > Fons europeus a Catalunya  > Quins fons europeus hi ha?
 

Quins fons europeus hi ha?

Aquí trobaràs els fons europeus disponibles. Quins objectius persegueixen? Què financen?

 
 
 • Fons Europeu d'Inversions Estratègiques (EFSI)

  Infrastructures estratègiques (TICs, transports i energia). Investigació, innovació, ocupació i creixement. Pimes i empreses de mitjana capitalització. Instruments financers

 • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

  Recerca i Innovació. TIC, Pimes. Economia baixa en carboni

   

 • INTERREG V - Cooperació Territorial Europea

  Cooperació transfronterera, transnacional i interregional. Recerca, innovació i formació. Pimes. Medi ambient, eficiència energètica i economia baixa en carboni. Desenvolupament urbà i rural. Ocupació i inclusió social. Eficiència de les administracions públiques

 •  
 • Fons Social Europeu (FSE)

  Creació d’ocupació, inserció social, igualtat d’oportunitats, millora de les condicions laborals, qualitat de l’administració pública

 • Garantia Juvenil

  Millora de l'ocupabilitat i la inserció del jovent al mercat de treball 

 • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

  Desenvolupament rural. Mitigació, adaptació al canvi climàtic i protecció dels recursos naturals. Innovació i transferència de coneixements agroalimentaris. Ocupació i joves

 •  
 • Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA)

  Desenvolupament rural, agricultura, ramaderia, mitigació i adaptació al canvi climàtic, protecció dels recursos naturals, economia i joves

 • Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP)

  Món pesquer i aqüícola. Pesca sostenible. Diversificació econòmica de les comunitats costeres

 • Horizon 2020

  Investigació, recerca, innovació i desenvolupament. Noves tecnologies

 •  
 • Competitivitat de les Empreses i Pimes (COSME)

  Empresa, Pimes, emprenedoria, internacionalització, turisme

 • Mecanisme Connectar Europa (CEF)

  Xarxes transeuropees de transports. Energia. TIC

 • Solucions d'Interoperabilitat per a l'Administració Europea (ISA2)

  Interoperabilitat, TIC, administracions públiques, agenda digital europea, mercat únic digital, open data,  empresa, cooperació territorial europea

 •  
 • Tercer Programa de Salut

  Prevenció de malalties. Estils de vida saludables. Amenaces transfrontereres a la salut. Sanitat innovadora i eficient 

 • LIFE

  Medi ambient i acció pel clima

 • ERASMUS+

  Ensenyament, formació, idiomes, intercanvis, joventut i esports

 •  
 • Europa Creativa

  Sector cultural, audiovisual i creatiu

 • Europa amb els Ciutadans

  Implicació de la ciutadania europea en la vida democràtica de la UE

 • Ocupació i Innovació Social (EaSI)

  Creació d’ocupació, protecció social, lluita contra l’exclusió i la pobresa

 •  
 • Drets, Igualtat i Ciutadania (REC)

  Igualtat, drets de les persones i lluita contra la discriminació

 • Asil, Migració i Integració (AMIF)

  Asil i immigració. Integració, acollida, reallotjament i reassentament. Retorn d'extracomunitaris/àries en situació irregular

 • Ajuda a les persones més desafavorides (FEAD)

  Ajuda alimentària, eradicació de la pobresa i inserció sociolaboral

 •  
 • Fons europeu d'adaptació a la globalització (FEAG)

  Suport a la pèrdua de llocs de treball provocats per la globalització o la crisi

 • Consumidors

  Protecció dels consumidors/es i seguretat dels productes

 • Programa de Justícia

  Cooperació judicial civil i penal. Accés a la justícia. E-Justícia. Drets de les víctimes. Formació de professionals. Drogues

 •  
 • Fons per a la Seguretat Interna (ISF)

  Fronteres de la UE. Seguretat. Visats. Cooperació policial

 • Mecanisme d'Ajut Humanitari i Protecció Civil

  Prevenció de catàstrofes i desastres naturals i humans dins i fora de la UE

 • Fons Europeu de Solidaritat (ESF)

  Desastres naturals: inundacions, incendis forestals, terratrèmols, tempestes, sequeres, etc.

 •  
 • Instrument Europeu de Veïnatge (ENI)

  Veïnatge euromediterrani i de l’est. Cooperació transfronterera. Democràcia i drets humans. Estat de dret. Governança. Desenvolupament sostenible

 • Instrument de Preadhesió II (IPA II)

  Suport financer als estats candidats a l’adhesió en matèria de: governança, estat de dret, reforma de les administracions públiques, desenvolupament econòmic i social sostenible, agricultura i medi rural

 • Instrument per a la Cooperació al Desenvolupament (DCI)

  Cooperació al desenvolupament; lluita contra la pobresa; drets humans, democràcia i bona governança; Amèrica llatina; Àsia; Orient Mitjà; Àfrica

 •  
 • Iniciativa de Voluntaris/àries de la UE (EU Aid Volunteers)

  Voluntariat europeu. Ajuda humanitària. Suport en cas de catàstrofes naturals o humanes

 • Fons Europeu de Desenvolupament (EDF)

  Cooperació amb els països de l'Àfrica, Carib i Pacífic i amb els territoris d'ultramar dels estats membres en els àmbits del desenvolupament econòmic, el desenvolupament social i humà, la cooperació regional i la integració

 • Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR)

  Drets fonamentals, desenvolupament, democràcia i estat de dret a escala mundial

 •  
 • Instrument per a l’Estabilitat i la Pau (IcSP)

  Garantia de la seguretat a tercers països socis, especialment davant situacions d’emergència 

 • Instrument per a la Cooperació en Seguretat Nuclear (INSC)

  Seguretat nuclear. Protecció radiològica. Aplicació de salvaguardes eficients i efectives sobre els materials nuclears en estats no membres de la UE arreu del món

 • Programa Estadístic Europeu

  Elaboració, desenvolupament i difusió de les estadístiques europees

 •  
 • Hercule III

  Lluita contra el frau i la corrupció a nivell europeu. Formació i assistència tècnica als estats membres

 • Duana 2020

  Formació i assistència a administracions duaneres. Comerç internacional. Control de les importacions. Consumidors/es

 • Fiscalis 2020

  Lluita contra el frau fiscal i la corrupció. Formació i intercanvi d’experiències entre autoritats fiscals

 •  
 • Pericles 2020

  Lluita contra la falsificació de l'euro